1. länkrörelsen

  länkrörelsen, sammanfattande benämning på föreningar för nyktra alkoholister, det vill säga före detta alkoholmissbrukare som stöder varandra för att undvika återfall.

 2. Bengt Lidner

  Lidner, Bengt, 1757–93, författare.
 3. Mecka Lind

  Lind, Monica ( Mecka), född 1942, barnboks- och ungdomsboksförfattare.
 4. The Doors

  The Doors, amerikansk rockgrupp, bildad 1965 av Jim Morrison ( 1943–71), Ray Manzarek ( 1939–2013), Robbie Krieger ( född 1946) och John Densmore ( född 1945).
 5. Antabus

  Antabus ®, varunamn för en substans, disulfiram, som används vid behandling av personer med kroniskt alkoholmissbruk.
 6. leversjukdomar

  leversjukdomar, sjukdomsprocesser som stör leverns funktioner i sådan omfattning att det omedelbart eller på längre sikt uppkommer symtom.
 7. hypertoni

  hypertoni, hypertension, benämning på förhöjt blodtryck, varvid man i regel menar trycket i kroppskretsloppet (stora kretsloppet).
 8. IOGT-NTO

  IOGT-NTO, svensk nykterhetsorganisation, bildad 1970 genom en sammanslagning av IOGT och Nationaltemplarorden (NTO).

 9. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 10. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.