1. alkoholforskning

  alkoholforskning, forskningsområde där man studerar alkohol alltifrån molekylnivå upp till samhällsnivå.
 2. levercancer

  levercancer, elakartad tumör i levern.
 3. Mecka Lind

  Lind, Monica ( Mecka), född 1942, barnboks- och ungdomsboksförfattare.
 4. leversjukdomar

  leversjukdomar, sjukdomsprocesser som stör leverns funktioner i sådan omfattning att det omedelbart eller på längre sikt uppkommer symtom.
 5. hypertoni

  hypertoni, hypertension, benämning på förhöjt blodtryck, varvid man i regel menar trycket i kroppskretsloppet (stora kretsloppet).
 6. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 7. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 8. missbruksvård

  missbruksvård, beroendevård, vård och behandling av personer som använder alkohol och/eller narkotika i sådan omfattning att de blir beroende och/eller får medicinska, psykiska eller sociala skador.

 9. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, syntetiskt centralstimulerande medel som kan ätas, drickas, inandas genom näsan (snortas) eller injiceras.

 10. födelsevikt

  födelsevikt, den vikt ett nyfött barn har omedelbart efter förlossningen.