1. muskelsjukdomar

  muskelsjukdomar, myopatier, sjukdomar i muskeln vilka är antingen medfödda eller förvärvade, dvs. en följd av sjukdom eller skada.
 2. leverfunktionsprov

  leverfunktionsprov, leverfunktionstest, samlingsbenämning på undersökningsmetoder för studium av leverfunktionen och för att påvisa sjukdomstillstånd i levern.
 3. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar, sjukliga förändringar i hjärtats blodkärl, muskulatur och/eller klaffar.
 4. psykologi

  psykologi, vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar.
 5. magnesium

  magnesium, grundämne (metall), hörande till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetaller; kemiskt tecken Mg.
 6. brännvinsnäsa

  bränn`vinsnäsa subst. ~n brännvinsnäsor ORDLED: bränn-vins--näs-an
  Svensk ordbok
 7. alkoholpsykos

  alkoholpsykos [al`- el. -hå`l-] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol--psyk-os-en
  Svensk ordbok
 8. leverskrumpning

  le`verskrumpning subst. ~en ~ar ORDLED: lever--skrump-ning-en
  Svensk ordbok
 9. nedsupen

  ne`dsupen adj. nedsupet nedsupna el. ne`rsupen nersupet nersupna ORDLED: ned--sup-en, ner--sup-en
  Svensk ordbok
 10. dipsomani

  dipsomani´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dipso-man-in
  Svensk ordbok