1. försupen

  försu´pen adj. försupet försupna ORDLED: för-sup-en
  Svensk ordbok
 2. alkoholpolitik

  alkoholpolitik [al`- el. -hå`l-] subst. ~en ORDLED: alko-hol--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 3. brännvinsbas

  bränn`vinsbas subst. ~en ~ar ORDLED: bränn-vins--bas-en
  Svensk ordbok
 4. missbrukare

  miss`brukare subst. ~n äv. missbrukarn, plur. ~, best. plur. missbrukarna ORDLED: miss--bruk-ar-en
  Svensk ordbok
 5. missbruk

  miss`bruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: miss--bruk-et
  Svensk ordbok
 6. neurit

  neurit [nevri´t äv. neuri´t] subst. ~en ~er ORDLED: neur-it-en
  Svensk ordbok
 7. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok
 8. trist

  trist adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 9. hemfalla

  hem`falla verb hemföll hemfallit hemfallen hemfallna, pres. hemfaller ORDLED: hem--fall-er SUBST.: hemfallande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok