1. Alle

  Alle, det vetenskapliga namnet på ett släkte alkor med en art, alkekung.
 2. Uria

  Uria, det vetenskapliga namnet på ett släkte alkor med de två arterna sillgrissla och spetsbergsgrissla.
 3. Pinguinus

  Pinguinus, det vetenskapliga namnet på ett släkte alkor med en utdöd art, garfågel.
 4. kalialun

  kalialun, äldre namn på dubbelsaltet aluminiumkaliumsulfat, AlK(SO 4) 2·12H 2O.
 5. August Wilhelm von Hofmann

  Hofmann, August Wilhelm von, född 8 april 1818, död 2 maj 1892, tysk kemist, professor i London 1845–65 (vid College of Chemistry, som 1853 uppgick i Royal School of Mines) och i Berlin 1865–92.
 6. metallorganisk kemi

  metallorganisk kemi, läran om metall­organiska föreningars kemi, ett vetenskapsområde som bearbetats sedan 1800-talet men vars moderna utveckling började 1952 med upptäckten av ferrocens ”sandwichstruktur”.
 7. grisslor

  grisslor, sammanfattande namn på två av de 13 släktena i fågelfamiljen alkor: Uria, med arterna sillgrissla och spetsbergsgrissla, samt Cepphus, med de tre arterna tobisgrissla, beringstejst eller duvtejst ( C. columba) och glasögontejst ( C. carbo).
 8. ozonolys

  ozonolys, sönderdelning av en alken till två karbonylföreningar genom ozonidbildning och efterföljande hydrolys.
 9. karbener

  karbener, neutrala, mycket reaktiva organiska föreningar med den generella elektronformeln R 2C:, där R kan vara en oorganisk och/eller organisk grupp.
 10. cykloaddition

  cykloaddition, en typ av pericyklisk reaktion.