1. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 3. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 4. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.

 5. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 6. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 7. homologa kromosomer

  homologa kromosomer, de två kromosomerna i ett kromosompar, varav en erhållits från modern och en från fadern.
 8. locus

  locus, lokus, term inom biologi och medicin som uttrycker en bestämd plats, t.ex. ett läge på en kromosom (jämför allel).
 9. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 10. heterozygoti

  heterozygoti, förekomsten av olika alleler (arvsanlag) på motsvarande locus i de båda kromosomerna i ett kromosompar hos en cell eller en organism.