1. allergen

  allergen, allergiframkallande ämne.
 2. allergen

  2allerge´n subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: all-erg-en-et
  Svensk ordbok
 3. allergen

  1allerge´n adj. ~t ORDLED: all-erg-en
  Svensk ordbok
 4. allergi

  allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).
 5. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 6. hassel

  hassel, Corylus avellana, art i familjen björkväxter.
 7. eksem

  eksem, vanligt förekommande långvarig hudsjukdom som ger torr kliande hud och som i regel börjar före 6 månaders ålder.
 8. hösnuva

  hösnuva, pollenallergi, allergisk snuva, allergisk rinit, symtombild som beror på allergisk reaktion i näs­slemhinnan mot substanser (allergener) i inandningsluften, främst pollen.

 9. hosta

  hosta, ljudlig, kraftig utstötning av luft från lungorna.
 10. RAST

  RAST, radio allergo sorbent test, metod för bestämning av mängden IgE-antikroppar (reaginer) mot ett visst allergiframkallande ämne, allergen.