1. hudtest

  hudtest, undersökning som utförs vid misstänkt allergisk sjukdom.
 2. dinitroklorbensen

  dinitroklorbensen, DNCB, giftigt ämne som har stor användning inom experimentell allergiforskning eftersom det redan efter en enda applikation på huden leder till allergi och eksem.
 3. ovalbumin

  ovalbumin, äggalbumin, det dominerande proteinet i äggvita.
 4. överkänslighet

  överkänslighet, sjukligt ökad känslighet för sådana yttre faktorer som inte framkallar några obehag hos flertalet personer.
 5. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.