1. allograf

  allograf, variant av ett grafem som inte är betydelseskiljande, till exempel R och r.

 2. allograf

  allogra´f subst. ~en ~er ORDLED: allo-graf-en
  Svensk ordbok
 3. skrift

  skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal.
 4. grafem

  grafem, minsta betydelseskiljande enhet i ett skriftsystem, ungefär motsvarande bokstav.