1. allograf

    allograf, variant av ett grafem som inte är betydelseskiljande, till exempel R och r.

  2. skrift

    skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal.
  3. grafem

    grafem, minsta betydelseskiljande enhet i ett skriftsystem, ungefär motsvarande bokstav.