1. allomorf

  allomorf, variant av ett morfem, t.ex. - en/- n (hök- en, fågel- n och fågel-/ fågl- ( fågel-n, fågl-ar).
 2. allometri

  allometri, ett speciellt tillväxtsätt hos ett organ eller en organism.
 3. allomorfi

  allomorfi, paramorfi, egenskapen hos ett mineral (en kristall) att ändra sin kristallstruktur men ändå bibehålla såväl kristallform som kemisk sammansättning.
 4. allomfattande

  all`omfattande adj., ingen böjning ORDLED: all--om-fatt-ande
  Svensk ordbok
 5. allomorf

  1allomorf [-mår´f] subst. ~en ~er ORDLED: allo-morf-en
  Svensk ordbok
 6. allomorf

  2allomorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: allo-morf
  Svensk ordbok
 7. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 8. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok