1. alltmer

  alltmer [al´- el. -me´r] adv. ORDLED: allt--mer
  Svensk ordbok
 2. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 3. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 4. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 5. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 6. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 7. revolution

  revolution, omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
 8. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 10. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.