1. byamål

  byamål, medeltida jordvärdering som angav ägarens andel i en by (ett skifteslag) men även i byns oskiftade samfälligheter.
 2. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 3. nitrider

  nitrider, kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.
 4. Rydaholmsaln

  Rydaholmsaln, svenskt alnmått som 1605 antogs som rikslikare för längd.
 5. arsjin

  arsjin, gammal rysk längdenhet.
 6. pasma

  pasma, pasman, gammalt mått för garn i en garnhärva.
 7. spann

  spann, äldre svensk längdenhet som avsåg endera avståndet mellan utbredd tumme och pekfinger (litet spann), eller avståndet mellan utbredd tumme och långfinger (stort spann).
 8. lantmil

  lantmil, landsvägsmil eller endast mil, äldre svenskt längdmått.
 9. dikning

  dikning, åtgärd för markens avvattning, vanligen genom anläggning av större eller mindre avlopp.
 10. lucastal

  lucastal, heltal Ln definierat genom en rekursionsformel av typen
  Ln=aLn−1+ bLn−2
  där a, b, L 0 och L 1 är givna heltal.