1. famn

  famn, gammal svensk måttenhet.
 2. lucastal

  lucastal, heltal Ln definierat genom en rekursionsformel av typen
  Ln=aLn−1+ bLn−2
  där a, b, L 0 och L 1 är givna heltal.
 3. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 4. rod

  rod, rode, gammal svensk längdenhet med dansk, tysk och engelsk motsvarighet, ett ord av samma ursprung som ruta i slagruta.
 5. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 6. wurtzit

  wurtzit, sällsynt, ljus- till mörkbrunt mineral med sammansättningen ZnS.
 7. byamål

  byamål, medeltida jordvärdering som angav ägarens andel i en by (ett skifteslag) men även i byns oskiftade samfälligheter.
 8. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 9. kvarter

  kvarter, gammalt svenskt längd- och volymmått.
 10. längdmått

  längdmått är måttenheter som vi använder för att tala om hur lång en sak är eller hur långt det är mellan två platser.