1. rod

  rod, rode, gammal svensk längdenhet med dansk, tysk och engelsk motsvarighet, ett ord av samma ursprung som ruta i slagruta.
 2. wurtzit

  wurtzit, sällsynt, ljus- till mörkbrunt mineral med sammansättningen ZnS.
 3. längdmått

  längdmått är måttenheter som vi använder för att tala om hur lång en sak är eller hur långt det är mellan två platser.
 4. metersystemet

  metersystemet var ett system av måttenheter som växte fram i samband med franska revolutionen i slutet av 1700-talet.
 5. Ulf Rahmberg

  Rahmberg, Ulf, född 1935, bildkonstnär, grafiker, tecknare.
 6. färsing

  färsing, skånsk utegångshäst, en från omkring 1900 utdöd lanthäst från Färs härad i Skåne.
 7. väg

  väg, banad, ofta belagd, samfärdselled till lands.
 8. armbåge

  ar`mbåge subst. ~n armbågar ORDLED: arm--båg-en
  Svensk ordbok
 9. kortvaror

  kortvaror [kårt`-] subst., plur. ORDLED: kort--var-or
  Svensk ordbok
 10. kvarter

  2kvarter [-e´r äv. kvart´-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kvart-er-et
  Svensk ordbok