1. Ulf Rahmberg

  Rahmberg, Ulf, född 1935, bildkonstnär, grafiker, tecknare.
 2. metersystemet

  metersystemet var ett system av måttenheter som växte fram i samband med franska revolutionen i slutet av 1700-talet.
 3. måttenhet

  måttenhet, enhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet.
 4. färsing

  färsing, skånsk utegångshäst, en från omkring 1900 utdöd lanthäst från Färs härad i Skåne.
 5. nitrider

  nitrider, kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.
 6. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 7. väg

  väg, banad, ofta belagd, samfärdselled till lands.
 8. armbåge

  ar`mbåge subst. ~n armbågar ORDLED: arm--båg-en
  Svensk ordbok
 9. kortvaror

  kortvaror [kårt`-] subst., plur. ORDLED: kort--var-or
  Svensk ordbok
 10. kvarter

  2kvarter [-e´r äv. kvart´-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kvart-er-et
  Svensk ordbok