1. permafrost

  permafrost, ständig tjäle, mark som är frusen minst två år i följd.
 2. Kustbergen

  Kustbergen, Coast Ranges och Coast Mountains, två bergskedjor utmed Nordamerikas västkust, bildade under den alpina bergskedjebildningen.

 3. Viscariagruvan

  Viscariagruvan, koppargruva 3 km sydväst om Kiruna tätort, i drift 1982–97.
 4. binkor

  binkor, Erigeron och Conyza, släkten korgblommiga växter.
 5. snowboard

  snowboard, utförsåkning på en bred skida, bräda, där åkarens fötter placeras i vinkel mot åkriktningen.

 6. fälthöns

  fälthöns, fasanfåglar, Phasianidae, familj hönsfåglar med ca 180 arter och världsvid utbredning.
 7. klockväxter

  klockväxter, Campanulaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 1 800 arter ett-, två- eller fleråriga örter samt ett fåtal buskar.
 8. fjällfauna

  fjällfauna, djurlivet i bergstrakter, främst ovanför skogsgränsen.

 9. fjällarnika

  fjällarnika, Arnica angustifolia (syn.
 10. flygsport

  flygsport, tävlingsverksamhet i discipliner som de i Sverige förekommande ballong-, häng-, modell-, motor-, segel- och skärmflygning samt fallskärmshoppning.