1. alpinism

    alpinism, sportaktivitet som innebär att man med hjälp av speciell utrustning tar sig upp för svårforcerade branter för att nå otillgängliga toppar, helst de toppar där ingen varit tidigare.
  2. bergsbestigning

    bergsbestigning, bergsklättring, alpinism, klättring i svår bergsterräng i syfte att nå höga toppar eller pass.
  3. Schweiz

    Schweiz, stat i Mellaneuropa.