1. Salamandra

  Salamandra, det vetenskapliga namnet på ett släkte stjärtgroddjur med de två arterna alp- och eldsalamander.
 2. alpglöd

  alpglöd, fenomen som kan ses i Alperna och liknande bergstrakter när solen vid upp- och nedgång rödfärgar alptoppar.
 3. pinzgauer

  pinzgauer, hästras från Alperna, se norisk häst.
 4. Cisalpinska Gallien

  Cisalpinska Gallien, i romersk tid den av keltisktalande folk bebodda delen av Norditalien.
 5. Edward Whymper

  Whymper, Edward, 1840–1911, brittisk gravör och alpinist.
 6. Sydön

  Sydön är den sydligaste av Nya Zeelands två stora öar.
 7. sankt bernhardshund

  sankt bernhardshund, schweizisk hundras inom FCI-grupp 2.
 8. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 9. lavendel

  lavendel, Lavandula angustifolia, art i familjen kransblommiga växter.

 10. järnåldern

  järnåldern, den period i förhistorisk tid då järn utvanns, bearbetades och användes till vapen och redskap.