1. alsikeklöver

  alsikeklöver, Trifolium hybridum, art i familjen ärtväxter, av Linné uppkallad efter Alsike, där han först fann den.
 2. alsikeklöver

  alsikeklöver [al`- el. a`l-] subst. ~n ORDLED: alsike--klövern
  Svensk ordbok
 3. klövrar

  klövrar, Trifolium , släkte ärtväxter med ca 250 arter ett- till fleråriga örter hemmahörande i tempererade och subtropiska trakter; i Europa finns ca 100 arter och i Sverige tolv.
 4. vallväxter

  vallväxter, främst arter av gräs och ärtväxter vilka ofta odlas i blandbestånd för foder- och energiändamål, för grönytor, i grönområden och gräsmattor, fritidsområden och på idrottsplatser.
 5. slåttervall

  slåttervall, den dominerande grovfodergrödan i Sverige.

 6. foderväxter

  foderväxter, alla de växter som odlas för användning som foder för husdjur.
 7. klöver

  klö´ver subst. ~n, plur. ~
  Svensk ordbok