1. Axel Wallengren

  Wallengren, Axel, pseudonymen Falstaff, fakir, född 26 januari 1865, död 4 december 1896, författare.
 2. Alster–Nyedsbygden

  Alster–Nyedsbygden, församling i Karlstads stift, Karlstads kommun, Värmland (Värmlands län); 5 756 invånare (2016).

 3. Västra Alstad

  Västra Alstad, f.d. församling i Trelleborgs kommun, Skåne (Skåne län).
 4. alster

  al´ster subst. alstret, plur. ~, best. plur. alstren el. ~na ORDLED: alstr-et
  Svensk ordbok
 5. Katharine Hepburn

  Hepburn, Katharine, 1907–2003, amerikansk skådespelerska.

 6. turkmenska mattor

  turkmenska mattor, sammanfattande benämning på mattor knutna av olika turkmenska stammar.
 7. MP3

  MP3, metod för komprimering av stora ljudfiler.

 8. historisk roman

  historisk roman, roman med historiskt stoff. Genren fick sitt genombrott under romantiken med dess intresse för det förflutna, vilket har att göra med uppkomsten av ett allmänt historiskt medvetande.
 9. Almqvist & Wiksell Förlag AB

  Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, tidigare bokförlag.
 10. Henning Sjöström

  Sjöström, Henning, 1922–2011, advokat.