1. älska

  äl`ska verb ~de ~t ORDLED: älsk-ar SUBST.: älskande
  Svensk ordbok
 2. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok
 3. ålder

  ål´der subst. ~n åldrar ORDLED: åldr-ar
  Svensk ordbok
 4. flyta

  fly`ta verb flöt flutit fluten flutna, pres. flyter ORDLED: flyt-er SUBST.: flytande
  Svensk ordbok
 5. all

  all pron. ~t ~a
  Svensk ordbok
 6. verk

  verk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk-et
  Svensk ordbok
 7. skriva

  skri`va verb skrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: skrivande (till 1--4), skrivning (till 1--4); skrift (till 1), skriveri (till 2)
  Svensk ordbok