1. glykogen

  glykogen, en polysackarid som i kroppen utgör en upplagringsform av glukos.
 2. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 3. röntgenrör

  röntgenrör,, en typ av elektronrör som används för för framställning av röntgenstrålning.
 4. röntgenspektroskopi

  röntgenspektroskopi, metod att studera röntgenstrålning.
 5. produktion

  produktion, den process i vilken varor och tjänster produceras med hjälp av olika produktionsfaktorer.
 6. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 7. generator

  generator, elektrisk generator, se elektriska maskiner.
 8. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 9. virvelströmsbroms

  virvelströmsbroms, bromsanordning baserad på uppkomsten av virvelströmmar i en skiva när denna rör sig i ett magnetfält.
 10. produktion

  produktion, inom biologin produktion av biomassa, dvs. tillväxt av växter, djur och andra organismer.