1. produktion

  produktion, inom biologin produktion av biomassa, dvs. tillväxt av växter, djur och andra organismer.
 2. östrogener

  östrogener, estrogener, östrogena hormoner, samlingsbenämning på en grupp kvinnliga (honliga) könshormoner.

 3. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.
 4. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.
 5. EKG

  EKG, elektrokardiografi, från kroppsytan utförd registrering av elektriska spänningar alstrade vid hjärtmuskelcellernas aktivering (jämför aktionspotential och depolarisation).

 6. magnet

  magnet, material eller anordning som alstrar magnetfält, t.ex. permanentmagneter och elektromagneter.
 7. ketogena aminosyror

  ketogena aminosyror, aminosyror vilka vid nedbrytning i ämnesomsättningen kan ge upphov till ketonkroppar.
 8. inducerad spänning

  inducerad spänning, elektrisk spänning som uppkommer i en spole när denna omsluter ett i tiden varierande magnetiskt flöde.
 9. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 10. alstra

  al`stra verb ~de ~t ORDLED: alstr-ar SUBST.: alstrande, alstring
  Svensk ordbok