1. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 2. fibrinogen

  fibrinogen, lösligt protein i blodplasma som vid blodets koagulation svarar för själva koaglet genom att omvandlas till olösliga trådar av fibrin.
 3. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, ca 0,2 μm tjockt cellutskott av samma konstruktion som en flagell, men med ett enklare rörelsemönster.
 4. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 5. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 6. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 7. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 8. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 9. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 10. hematogen

  hematogen, något som har sitt ursprung i blodet, alternativt sprids med blodet.