1. generation

  generation, släktled, grupp av ungefär likåldriga individer av samma art.
 2. oxygen

  oxygen, detsamma som syre.
 3. urladdningsrör

  urladdningsrör, glasrör med en innesluten gas som alstrar UV-strålning eller synligt ljus.
 4. elektrisk urladdning

  elektrisk urladdning uppstår då elektrisk ström leds genom en gas eller ett ämne som normalt är oledande.
 5. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 6. kryptogen

  kryptogen, kryptogenetisk, medicinsk term för något med okänd orsak, t.ex. kryptogen levercirros, skrumplever utan känd föregående leverpåverkan eller leversjukdom.
 7. plasmafysik

  plasmafysik, vetenskapen om joniserade gaser (jämför plasma).
 8. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.
 9. ekokardiografi

  ekokardiografi, metod för undersökning av hjärtat med ultraljud, ursprungligen beskriven (1954) av Inge Edler och Hellmuth Hertz.
 10. piezoelektricitet

  piezoelektricitet, elektrisk spänning över vissa kristaller utan symmetricentrum, orsakad av en mekanisk deformation.