1. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 2. Alternative für Deutschland

  Alternative für Deutschland, AfD, tyskt populistiskt politiskt parti.

 3. Alternativet

  Alternativet, danskt politiskt parti (ekologistiskt), grundat 2013 av bland andra tidigare kulturministern och Radikale Venstre-politikern Uffe Elbæk (född 1954).

 4. alternativ hypotes

  alternativ hypotes, begrepp inom teorin för statistisk hypotesprövning.
 5. alternativkostnad

  alternativkostnad, nationalekonomisk term som anger värdet man går miste om genom att avstå från bästa möjliga användning av resurserna.
 6. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 7. alternativa skolor

  alternativa skolor, undervisningsanstalter som inte hör till det allmänna (statliga eller kommunala) skolväsendet utan står under enskild huvudman, ofta även kallade privatskolor.
 8. alternativ teknik

  alternativ teknik, uttryck som vanligen avser alternativ till den teknik som utgår från traditionella lönsamhetskrav.
 9. alternativ energi

  alternativ energi, gemensam benämning på energiresurser, metoder eller processer för framställning av energibärare som avviker från de förhärskande konventionella energisystemen.
 10. alternerande personlighet

  alternerande personlighet, även kallad multipel personlighet, form av identitetsstörning ( dissociation) där två eller flera identiteter är omedvetna om och snabbt växlar med varandra.