1. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft

  Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, tyskt uppslagsverk, det centrala referensverket om den grekisk-romerska antiken, utgivet i 81 volymer, varav 15 supplementband, 1894–1978.
 2. konstteori

  konstteori, övergripande, systematisk och teoretisk vetenskap om konst som verkningsmedel, uttryck och upplevelse.

 3. paleografi

  paleografi, vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter, särskilt medeltida.
 4. allmosa

  allmosa, gåva till fattiga.
 5. initial

  initial, begynnelsebokstav, första bokstaven i ett ord eller av ett kapitel eller avsnitt i en bok, framhävd genom storlek och efter hand allt mer genom dekor.
 6. västgotisk skrift

  västgotisk skrift, traditionell benämning på den skrift som skrevs i Spanien från ungefär mitten av 500-talet till och med 1100-talet.
 7. tironsk snabbskrift

  tironsk snabbskrift, den romerska stenografin, uppbyggd av tecken, notae tironianae, sannolikt skapad av Tiro och fortlöpande kompletterad av bl.a. Seneca.
 8. klassisk kapitalskrift

  klassisk kapitalskrift, capitalis rustica, romarnas första och länge enda bokskrift.
 9. karolingisk skrift

  karolingisk skrift, bok- och i någon mån urkundsskrift som brukades i det latinska kulturområdet från ca 800 till omkring mitten av 1100-talet och som ersatte de tidigmedeltida skrifter som tidigare var i bruk.
 10. uncialskrift

  uncialskrift, romersk bokskrift, uppkommen ca 150 e.Kr.