1. fornnordisk religion

  fornnordisk religion är ett namn för de religioner som fanns i Norden före kristendomen, alltså fram till cirka 1000-talet.
 2. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 3. segelsport

  segelsport, segling i tävlingsform.
 4. Jan Myrdal

  Myrdal, Jan, född 19 juli 1927, författare; son till Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, bror till Sissela Bok och Kaj Fölster.
 5. stol

  stol, sittmöbel för en person, på tre eller fyra ben, vanligen med ryggstöd, ofta också med armstöd.
 6. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 7. Uppsala

  Uppsala, centralort (stad) i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 149 245 invånare (2016).

 8. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 9. J.R.R. Tolkien

  J.R.R. Tolkien var en brittisk språkvetare och författare.
 10. Lappland

  Lappland, landskap i Norrland.