1. möbler

  möbler, flyttbara eller väggfasta föremål avsedda för rumsinredning, såsom stolar, skåp, bord och sängar.
 2. glaskonst

  glaskonst, konstföremål av glas.
 3. industridesign

  industridesign, industriell formgivning, idé- och formskapande verksamhet för utveckling av industriprodukter anpassade till människa och miljö.
 4. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 7. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 8. konsthantverk och konstindustri

  konsthantverk och konstindustri, gemensam benämning på konstnärligt formgivna bruks- och prydnadsföremål, framställda som hantverk eller med maskinella hjälpmedel.
 9. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 10. IT-branschen

  IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.