1. amöbor

  amöbor, Sarcodina, en praktisk gruppering av en mängd encelliga organismer som inte alla är närbesläktade.
 2. amöba

  amöba, protozo, se amöbor.
 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. eukaryota organismer

  eukaryota organismer, Eucaryotae, Eukaryotae, grupp organismer med kärnförsedda celler.
 5. protozoer

  protozoer, ”encelliga djur”, ”urdjur”, Protozoa, föråldrat men ofta använt samlingsnamn på encelliga organismer som tidigare räknades till djurriket men som numera förs till riket Protoctista.
 6. amöba

  amö´ba subst. ~n amöbor ORDLED: amöb-an
  Svensk ordbok
 7. biomassa

  biomassa  

 8. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 9. hjärnhinneinflammation

  hjärnhinneinflammation, meningit, sammanfattande namn på inflammationer i hjärnhinnorna.
 10. slemsvampar

  slemsvampar, myxomyceter, Mycetozoa, grupp som har oklar systematisk placering men som numera vanligen förs till understammen amöbor.