1. amöboid rörelse

  amöboid rörelse, cellers förflyttning med hjälp av pseudopodier, dvs. tillfälliga cellutskott som sträcks ut i rörelseriktningen under kompenserande indragningar i motsatt ände.
 2. hepatit

  hepatit, samlingsbenämning på inflammatoriska sjukdomar i levern.
 3. kolit

  kolit, inflammation i tjocktarmen.
 4. Sarcodina

  Sarcodina, det vetenskapliga namnet på understammen amöbor.
 5. dysenteri

  dysenteri, eller rödsot, är en sjukdom som ger blodig diarré.
 6. parasit

  parasit kallas en livsform som lever på eller i annat levande och tar sin näring därifrån.
 7. diarré

  diarré, tillstånd med upprepade avföringar med lös konsistens.
 8. smitta

  smitta är när till exempel bakterier eller virus sprids från en individ till en annan individ.
 9. lokomotion

  lokomotion, djurens rörelsesätt.
 10. myxamöba

  myxamöba, amöbaliknande, encelligt och enkärnigt stadium i livscykeln hos slemsvampar.