1. Actinopoda

  Actinopoda, det vetenskapliga namnet på en överklass amöbor som omfattar de havslevande radiolarierna och de huvudsakligen sötvattenslevande soldjuren.
 2. amöbainfektion

  amöbainfektion är en sjukdom som orsakas av en amöba som lever i tarmarna.
 3. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.
 4. cyanell

  cyanell, ombildad cyanobakterie som lever symbiotiskt inuti andra organismers celler, bl.a. hos vissa amöbor, alger och svampar.
 5. Amoeba

  Amoeba, det vetenskapliga namnet på ett släkte amöbor med många arter.
 6. Euglypha

  Euglypha , det vetenskapliga namnet på ett artrikt släkte amöbor.
 7. Difflugia

  Difflugia, det vetenskapliga namnet på ett släkte amöbor med ca 135 arter, vilka bygger upp till 0,5 mm långa skal och förekommer allmänt i sötvatten.
 8. ektoplasma

  ektoplasma,  den del av cytoplasman som ligger ytterst, dvs. närmast cellens yttermembran, hos en växtcell samt hos vissa protozoer, främst amöbor och gregariner.
 9. Entamoeba

  Entamoeba , det vetenskapliga namnet på ett artrikt släkte amöbor.
 10. Félix Dujardin

  Dujardin, Félix, 1801–60, fransk zoolog, professor i Toulouse, senare i Rennes.