1. encelliga djur

  encelliga djur kallas också urdjur.
 2. Harry M Hällgren

  Hällgren, Harry Mauritz, född 1939, författare.
 3. soldjur

  soldjur, Heliozoa, klass encelliga, frilevande, klotformiga och radiärsymmetriska amöbor.
 4. Acanthamoeba

  Acanthamoeba, det vetenskapliga namnet på ett släkte amöbor.
 5. nummuliter

  nummuliter, en sorts stora foraminiferer, dvs. en grupp amöbor i överfamiljen Rotaliacea.
 6. Fritz Schaudinn

  Schaudinn, Fritz, 1871–1906, tysk zoolog, docent vid Berlins universitet 1896 på ett arbete om protozoer och 1906, kort före sin död, chef för Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten i Hamburg.
 7. antimikrobiell behandling

  antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus).
 8. Myxozoa

  Myxozoa, det vetenskapliga namnet på en stam protozoer, tidigare kallad Myxospora.
 9. Sarcomastigophora

  Sarcomastigophora, det vetenskapliga namnet på en mångformig stam encelliga eller kolonibildande protozoer med över 18 000 arter.
 10. lungcysta

  lungcysta, hålrum i lungvävnaden, med eller utan förbindelse med luftrören.