1. amöboid rörelse

  amöboid rörelse, cellers förflyttning med hjälp av pseudopodier, dvs. tillfälliga cellutskott som sträcks ut i rörelseriktningen under kompenserande indragningar i motsatt ände.
 2. labyrintamöbor

  labyrintamöbor, Labyrinthomorpha , Labyrinthulomycota, stam protozoer, vars arter lever på alger och kärlväxter, mestadels i hav och bräckt vatten.
 3. klumprotsjuka

  klumprotsjuka, sjukdom på nästan alla växter i familjen korsblommiga växter vilken orsakas av Plasmodiophora brassicae, som räknas till slemsvamparna (tidigare till algsvampar).
 4. pseudopodium

  pseudopodium, skenfot, tillfälligt cytoplasmautskott från amöboid cell.
 5. Placozoa

  Placozoa, det vetenskapliga namnet på en stam flercelliga djur med ett par arter i släktet Trichoplax.
 6. cellmigration

  cellmigration, cellvandring, enskilda cellers förflyttning av egen kraft.
 7. lokomotion

  lokomotion, djurens rörelsesätt.