1. amöbor

  amöbor, Sarcodina, en praktisk gruppering av en mängd encelliga organismer som inte alla är närbesläktade.
 2. amöba

  amöba, protozo, se amöbor.
 3. amöba

  amö´ba subst. ~n amöbor ORDLED: amöb-an
  Svensk ordbok
 4. Sarcodina

  Sarcodina, det vetenskapliga namnet på understammen amöbor.
 5. biomassa

  biomassa  

 6. myxamöba

  myxamöba, amöbaliknande, encelligt och enkärnigt stadium i livscykeln hos slemsvampar.
 7. Actinopoda

  Actinopoda, det vetenskapliga namnet på en överklass amöbor som omfattar de havslevande radiolarierna och de huvudsakligen sötvattenslevande soldjuren.
 8. amöbainfektion

  amöbainfektion är en sjukdom som orsakas av en amöba som lever i tarmarna.
 9. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.
 10. Euglypha

  Euglypha , det vetenskapliga namnet på ett artrikt släkte amöbor.