1. tandfyllningsmaterial

  tandfyllningsmaterial, material som används av tandläkare vid reparation av tänder.
 2. amalgam

  amalgam, fast eller flytande legering av kvicksilver och en eller flera andra metaller.
 3. Tandvårdsskadeförbundet

  Tandvårdsskadeförbundet, TF, patient- och funktionsrättsorganisation bildad 1979.

 4. oral galvanism

  oral galvanism, uppkomsten av galvaniska strömmar i munhålan och de känsel- och smakupplevelser som dessa kan ge upphov till.
 5. kvicksilver

  kvicksilver, vid rumstemperatur flytande metalliskt grundämne, tillsammans med zink och kadmium hörande till periodiska systemets grupp 12, zinkgruppen.