1. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, syntetiskt centralstimulerande medel som kan ätas, drickas, inandas genom näsan (snortas) eller injiceras.

 2. metamfetamin

  metamfetamin, centralstimulerande amfetaminderivat som ger ett starkare och snabbare insättande rus än amfetamin och anses leda till kraftigare beroende.
 3. racemat

  racemat, racemisk blandning, blandning av lika mängder höger- och vänstervridande isomerer av ett ämne.
 4. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 5. pundare

  pundare, nedsättande benämning på person som använder centralstimulerande droger, främst amfetamin.

 6. amfetamin

  amfetami´n subst. ~et el. ~en, ~er ORDLED: amfet-am-in-et
  Svensk ordbok
 7. sömnlöshet

  sömnlöshet, insomni, sömnsvårigheter, svårigheter att somna in eller onormala uppvaknanden eller en kombination av dessa.
 8. kat

  kat, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 9. narkotikapolitik

  narkotikapolitik, samhällets åtgärder mot spridning av narkotika och narkotikamissbruk.

 10. hyposomni

  hyposomni, minskat sömnbehov.