1. eufori

  eufori ’tålig’, ’lättrörlig’, av eu- och grekiska pherō ’bära’), förhöjd grundstämning, upprymdhet, känsla av allmänt välbefinnande, avspändhet och sorglöshet (motsats dysfori).

 2. nya psykoaktiva substanser

  nya psykoaktiva substanser, NPSsyntetiska ämnen som liknar etablerade droger som amfetamincannabis och heroin och som under 2000-talet har fått allt större spridning över hela världen. 

 3. rus

  rus, tillstånd med påverkan på omdöme, motorik och reaktionsförmåga som uppstått genom drogpåverkan.

 4. fenyletylamin

  fenyletylamin, 2-fenyletylamin, substans som förekommer i ett stort antal organismer.
 5. psykotomimetiska droger

  psykotomimetiska droger, psykotomimetika, annan benämning på hallucinogener.

 6. Minnesotamodellen

  Minnesotamodellen, inriktning inom behandlingen av personer med missbruk och beroende, utvecklad i Minnesota, USA, sedan mitten av 1980-talet tillämpad även i Sverige.

 7. amfetamin

  amfetami´n subst. ~et el. ~en, ~er ORDLED: amfet-am-in-et
  Svensk ordbok
 8. injektionsmissbruk

  injektionsmissbruk, intag av narkotika med injektionsspruta, i allmänhet genom intravenös tillförsel.

 9. aptitnedsättande medel

  aptitnedsättande medel, substanser som hämmar aptit och hunger genom att påverka hjärnans hunger/mättnadscentrum eller de signaler som avges från detta.
 10. pundare

  pundare, nedsättande benämning på person som använder centralstimulerande droger, främst amfetamin.