1. pseudoefedrin

  pseudoefedrin, adrenalinlik fenyletylamin med alfa- och betareceptorstimulerande effekt.
 2. takyfylaxi

  takyfylaxi, snabbt insättande tolerans (minskad känslighet) mot läkemedel och andra främmande ämnen.
 3. Kleine-Levins syndrom

  Kleine-Levins syndrom, sällsynt störning med episoder av ökad sömn (hypersomni) och aptit (hyperfagi), ibland också psykomotorisk hämning, grumlat medvetande och partiell eller total minnesförlust (amnesi) beträffande episoderna.
 4. hyposomni

  hyposomni, minskat sömnbehov.
 5. injektionsmissbruk

  injektionsmissbruk, injektionsnarkomani, missbruk av narkotika genom intravenös tillförsel, dvs. det i vatten lösta narkotiska pulvret (oftast amfetamin eller heroin) injiceras intravenöst, i regel i en av armarnas vener.
 6. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 7. fenyletylamin

  fenyletylamin, 2-fenyletylamin, substans som förekommer i ett stort antal organismer.
 8. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 9. EMIT

  EMIT, e nzyme- multiplied immunoassay technique, metod för kvalitativ och kvantitativ analys av ämnen i biologiska vätskor.
 10. psykotomimetiska droger

  psykotomimetiska droger, psykotomimetika, annan benämning på hallucinogener.