1. pundare

  pundare, nedsättande benämning på person som använder centralstimulerande droger, främst amfetamin.

 2. drogtestning

  drogtestning, provtagning som görs på en person för att fastställa om han eller hon har konsumerat alkohol eller narkotika.

 3. takyfylaxi

  takyfylaxi, snabbt insättande tolerans (minskad känslighet) mot läkemedel och andra främmande ämnen.
 4. Kleine-Levins syndrom

  Kleine-Levins syndrom, sällsynt störning med episoder av ökad sömn (hypersomni) och aptit (hyperfagi), ibland också psykomotorisk hämning, grumlat medvetande och partiell eller total minnesförlust (amnesi) beträffande episoderna.
 5. EMIT

  EMIT, e nzyme- multiplied immunoassay technique, metod för kvalitativ och kvantitativ analys av ämnen i biologiska vätskor.
 6. blandmissbruk

  blandmissbruk, samtidig användning av flera beroendeframkallande medel.

 7. narkotikahund

  narkotikahund, specialutbildad sökhund som används av kriminalvården, polisen och tullen för att med hjälp av vittring söka efter och markera för illegala droger.
 8. dexamfetamin

  dexamfetamin, isomer av amfetamin, med stimulerande och vakenhetshöjande verkan på centrala nervsystemet.
 9. kick

  kick, slanguttryck för en starkt lustfylld upplevelse vid tillförsel av narkotika, framför allt vid injektion av heroin eller amfetamin och vid snusning av kokain.

 10. pseudoefedrin

  pseudoefedrin, adrenalinlik fenyletylamin med alfa- och betareceptorstimulerande effekt.