1. kat

  kat,, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 2. eufori

  eufori ’tålig’, ’lättrörlig’, av eu- och grekiska pherō ’bära’), förhöjd grundstämning, upprymdhet, känsla av allmänt välbefinnande, avspändhet och sorglöshet (motsats dysfori).

 3. blandmissbruk

  blandmissbruk, samtidig användning av flera beroendeframkallande medel.
 4. modellpsykos

  modellpsykos, psykos framkallad av droger, t.ex. hallucinogener eller psykotomimetiska droger, i syfte att efterlikna naturligen förekommande psykotiska störningar.
 5. ecstasy

  ecstasy, MDMA, XTC, Adam, 3,4-metylendioximetamfetamin, hallucinogent amfetamin som vanligen förekommer i tablettform.
 6. CART

  CART, cocaine- and amphetamine-regulated transcript, grupp besläktade polypeptider som bildas hos försöksdjur i anslutning till injektion av kokain eller amfetamin.
 7. smarta droger

  smarta droger, smart drugs, designer drugs, missbruksmedel som framställts genom kemisk modifiering av befintliga medel som är registrerade som narkotika.
 8. drogtestning

  drogtestning, provtagning som görs på en person för att fastställa om han eller hon har konsumerat alkohol eller narkotika.

 9. sömnlöshet

  sömnlöshet, insomni, sömnsvårigheter, svårigheter att somna in eller onormala uppvaknanden eller en kombination av dessa.
 10. narkotikahund

  narkotikahund, specialutbildad sökhund som används av kriminalvården, polisen och tullen för att med hjälp av vittring söka efter och markera för illegala droger.