1. narkotikalagstiftning.

  narkotikalagstiftning, lagar och författningar som berör dels kontroll av tillverkning och hantering av narkotiska preparat (inklusive psykotropa substanser), dels vård och behandling av missbrukare av sådana preparat, dels ramarna för den kriminalpolitiska regleringen i övrigt.

 2. droger

  droger, substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull.

 3. Justin Gatlin

  Gatlin, Justin, född 1982, amerikansk sprinterlöpare. 

 4. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 5. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 6. kat

  kat, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 7. nya psykoaktiva substanser

  nya psykoaktiva substanser, NPSsyntetiska ämnen som liknar etablerade droger som amfetamincannabis och heroin och som under 2000-talet har fått allt större spridning över hela världen. 

 8. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.
 9. Minnesotamodellen

  Minnesotamodellen, inriktning inom behandlingen av personer med missbruk och beroende, utvecklad i Minnesota, USA, sedan mitten av 1980-talet tillämpad även i Sverige.

 10. narkotikapolitik

  narkotikapolitik, samhällets åtgärder mot spridning av narkotika och narkotikamissbruk.