1. nutricius

  nutricius (lat., ’som ger näring’, ytterst av nutrix ’amma’, ’uppfostrarinna’), nutritius, anatomisk term som anger samband med näringstillförsel, t.ex. arteria nutricia, en artär som tillför en vävnad (skelett) näringsrikt blod.
 2. dibroder

  dibroder, äldre benämning på en person med vilken man delat amma; även termerna disyster och disyskon användes.
 3. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 4. ämbar

  ämbar, i äldre tid i en del trakter förekommande volymenhet motsvarande ¼ så, innebärande 1 ämbar ≈ 10,5 l.
 5. Acca Larentia

  Acca Larentia, romersk mytologisk gestalt, sannolikt ursprungligen en gudomlighet, vars fest Larentalia firades 23 december.
 6. massage

  massage, strukturerad beröring i ett bestämt syfte.
 7. abba

  abba, det ord som Jesus använde som tilltal till Gud (t.ex. Markusevangeliet 14:36, jämför Romarbrevet 8:15 och Galaterbrevet 4:6).
 8. Chnum

  Chnum, Chnubis, forntida egyptisk gud, framställd som vädur eller med vädurshuvud.
 9. bifidobakterier

  bifidobakterier, Bifidobacterium, släkte anaeroba bakterier som bl.a. omfattar arten Bifidobacterium bifidus (tidigare Lactobacillus bifidus).
 10. bröstkörtelinflammation

  bröstkörtelinflammation, mastit, inflammation till följd av bakteriell infektion som inträffar nästan bara hos ammande kvinnor och ofta kallas mjölkstockning.