1. dibroder

  dibroder, äldre benämning på en person med vilken man delat amma; även termerna disyster och disyskon användes.
 2. Acca Larentia

  Acca Larentia, romersk mytologisk gestalt, sannolikt ursprungligen en gudomlighet, vars fest Larentalia firades 23 december.
 3. agalakti

  agalakti, agalorré, brist på mjölk eller upphörd mjölkutsöndring hos den nyförlösta eller ammande kvinnan.

 4. massage

  massage, strukturerad beröring i ett bestämt syfte.
 5. ASEAN Regional Forum

  ASEAN Regional Forum, ARF, multilateralt forum.

 6. tvedissare

  tvedissare, tvedägging , i Göta- och Svealand benämning på ett barn som efter avvänjning hade fått börja dia sin mor på nytt.
 7. Edwin Landseer

  Landseer, Sir Edwin, 1802–73, brittisk målare.
 8. tremånaderskolik

  tremånaderskolik, spädbarnskolik , periodvis återkommande intensiva skrikattacker hos i övrigt friska spädbarn.
 9. oxytocin

  oxytocin är ett hormon som bildas framför allt i hjärnan och skickas ut därifrån via blodet till resten av kroppen. Hormonet bildas även i äggstockar, livmoder och testiklar.

 10. flaskuppfödning

  flaskuppfödning, uppfödning med modersmjölksersättning som ges med flaska om modern saknar bröstmjölk eller av annan anledning inte ammar barnet under dess första levnadshalvår.