1. matfisk

  matfisk, benämning på fisk som används som människoföda.
 2. flaskuppfödning

  flaskuppfödning, uppfödning med modersmjölksersättning som ges med flaska om modern saknar bröstmjölk eller av annan anledning inte ammar barnet under dess första levnadshalvår.
 3. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 4. läpp-, käk- och gomdefekter

  läpp-, käk- och gomdefekter, LKG , cheilognathopalatoschisis (av grekiska cheilos ’läpp’, gnathos ’käke’, latin palatum ’gom’ och grekiska schisis ’klyvning’), harmynthet, läpp-, käk- och gomspalt, medfödda missbildningar där överläppen, den tandbärande delen av käkskelettet (alveolarutskottet) och/eller gommen är kluvna, vilket beror på att de delar som bildar överkäken inte växer ihop under fosterstadiet.
 5. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.
 6. modersmjölksersättning

  modersmjölksersättning, bröstmjölksersättning, näringslösning som ges som ersättning för bröstmjölk till spädbarn som av någon anledning inte ammas.
 7. bröst

  bröst är de två rundade bildningarna framtill på överkroppen hos kvinnor.
 8. Indonesien

  Indonesien, stat i Sydöstasiens övärld.

 9. kalcium

  kalcium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetallerna, kemiskt tecken Ca.
 10. spädbarnsdöd

  spädbarnsdöd, plötslig spädbarnsdöd, engelska sudden infant death syndrome ( SIDS), att ett tidigare friskt spädbarn plötsligt och oväntat avlider och varken barnets föregående hälsotillstånd, situationen vid dödsfallet eller obduktionen kan förklara dödsfallet.