1. Ammon

  Ammon, ammoniter, ”Ammons barn”, ett folk öster om Jordan, mellan floderna Arnon och Jabbok.
 2. Rabbat Bene Ammon

  Rabbat Bene Ammon, det hebreiska namnet på staden Amman i Jordanien.
 3. logopedi

  logopedi, vetenskapsområde som omfattar diagnostisering och behandling av alla slag av röstrubbningar och talrubbningar samt språkstörningar hos vuxna och barn.
 4. Nybro Tidning

  Nybro Tidning, opolitisk lokaltidning som var tredagarstidning 1931–33, därefter endagstidning.
 5. Irbid

  Irbid, stad i norra Jordanien; 308 200 invånare (2010).
 6. Arab Bank plc

  Arab Bank plc, Amman, moderbolag i Jordaniens ledande affärsbanksgrupp, grundad 1930 i Jerusalem.
 7. Verrazano Narrows-bron

  Verrazano Narrows-bron, hängbro som spänner över sundet Verrazano Narrows mellan Brooklyn och Staten Island vid hamninloppet till New York.
 8. UNRWA

  UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

 9. El Al Israel Airlines

  El Al Israel Airlines, El Al, LY, Tel Aviv, Israels nationella flygbolag bildat samtidigt som staten Israel 1948.
 10. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.