1. amning

  amning, bröstuppfödning av spädbarn.
 2. amningspsykos

  amningspsykos, tidigare benämning på postpartumpsykos.
 3. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 4. undernäring

  undernäring, tillstånd som uppkommer då kroppens behov av energi och näringsämnen inte täckts under längre tid.
 5. mjölk

  mjölk, sekret som bildas i mjölkkörtlarna hos däggdjur och som täcker hela näringsbehovet hos en nyfödd.

 6. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 7. laktation

  laktation, bildning av mjölk i bröstkörtlarna.
 8. ECT

  ECT, elektrokonvulsiv behandling, psykiatrisk behandlingsmetod där epileptisk aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering.
 9. FASS

  FASS ®, Fass Förteckning över humanläkemedel, katalog över alla godkända läkemedel som i Sverige används inom human hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
 10. prolaktin

  prolaktin, polypeptidhormon från adenohypofysen.