1. bröstkörtlar

  bröstkörtlar, glandulae mammariae, mjölkproducerande körtlar, karakteristiska för däggdjuren, som därav fått sitt vetenskapliga namn, Mammalia, liksom sitt svenska namn ( dägga ’ge di’).
 2. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig sexualitet och reproduktion.
 3. mjölkstockning

  mjölkstockning, galaktostas , mjölköverfyllnad av mjölkgångarna i brösten som uppkommer om brösten töms ofullständigt vid amningen.
 4. digivning

  digivning, det sätt på vilket däggdjuren förser sina ungar med mjölk; honan däggar, ungen diar.
 5. bröst

  bröst, mamma, den pariga anatomiska struktur hos kvinnan som innehåller bröstkörtlarna och dessas gångsystem och i övrigt består av fettvävnad, bindväv och den överliggande huden med bröstvårta och vårtgård.
 6. bröstmjölk

  bröstmjölk, humanmjölk, modersmjölk, den mjölk som bildas i kvinnans bröstkörtlar.
 7. flaskuppfödning

  flaskuppfödning, uppfödning med modersmjölksersättning som ges med flaska om modern saknar bröstmjölk eller av annan anledning inte ammar barnet under dess första levnadshalvår.
 8. avvänjning

  avvänjning, övergång från digivning (eller uppfödning med modersmjölksersättning) till annan uppfödning.
 9. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador.
 10. amma

  amma, moder som ger bröstmjölk åt annat barn än sitt eget.