1. flaskuppfödning

  flaskuppfödning, uppfödning med modersmjölksersättning som ges med flaska om modern saknar bröstmjölk eller av annan anledning inte ammar barnet under dess första levnadshalvår.
 2. avvänjning

  avvänjning, övergång från digivning (eller uppfödning med modersmjölksersättning) till annan uppfödning.
 3. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador.
 4. neofobi

  neofobi, irrationell, stark rädsla eller motvilja mot det som är nytt.
 5. spädbarnsdöd

  spädbarnsdöd, plötslig spädbarnsdöd, engelska sudden infant death syndrome ( SIDS), att ett tidigare friskt spädbarn plötsligt och oväntat avlider och varken barnets föregående hälsotillstånd, situationen vid dödsfallet eller obduktionen kan förklara dödsfallet.
 6. laktationshormoner

  laktationshormoner, benämning på hormoner som stimulerar bildning och tömning av mjölk från bröstkörtlarna, prolaktin och oxytocin.
 7. däggningsreflex

  däggningsreflex, utdrivningsreflex hos däggdjur, den mekanism som gör att mjölken släpps ned i juvret vid digivning.
 8. eftervärkar

  eftervärkar, ibland smärtsamma livmodersammandragningar som en nyförlöst moder kan känna under de första två dagarna efter förlossningen.
 9. mjölkfeber

  mjölkfeber, benämning på den temperaturstegring som inträffar någon av de närmaste dagarna efter en förlossning och som beror på att mjölkproduktionen kommer i gång.
 10. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.