1. galaktorré

  galaktorré, av grekiska gala, genitiv galaktos, ’mjölk’ och rhoia ’flöde’, ’flytning’), sekretion av mjölk från bröstkörtlarna utan samband med graviditet, förlossning eller amning.
 2. cytomegalovirus

  cytomegalovirus, CMV, humant herpesvirus 5, virus i familjen herpesvirus.

 3. evolutionär psykologi

  evolutionär psykologi, evolutionspsykologi, den del av psykologin som söker orsaker till människans beteenden, tankar och känsloliv i hennes utvecklingshistoria som art i enlighet med den allmänna evolutionsteorin.
 4. modersmjölksersättning

  modersmjölksersättning, bröstmjölksersättning, näringslösning som ges som ersättning för bröstmjölk till spädbarn som av någon anledning inte ammas.
 5. toxikokinetik

  toxikokinetik, studiet av hur giftiga främmande ämnen upptas i blodomloppet (främst via hud, andningsvägar och mag–tarmkanal), fördelas (t.ex. från blodbanan till olika organ), bryts ned och utsöndras.
 6. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 7. neofobi

  neofobi, irrationell, stark rädsla eller motvilja mot det som är nytt.
 8. sexualitet

  sexualitet, i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll).
 9. förgiftning

  förgiftning, tillstånd av skadlig påverkan på en organism, orsakad av en utifrån kommande substans; som medicinsk fackterm även av en i kroppen normalt förekommande substans som kan utöva giftverkan på grund av en onormalt hög koncentration i kroppen, t.ex. beroende på en alltför långsam utsöndring (som vid urinförgiftning).
 10. kvinnohälsa

  kvinnohälsa, kvinnocentrerade aspekter på hälsa och ohälsa.