1. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 2. amorf

  amorf, formlös, strukturlös.
 3. amorf kiselcell

  amorf kiselcell, en typ av solcell.
 4. amorf

  amorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: a-morf
  Svensk ordbok
 5. metallglas

  metallglas, amorf legering mellan en metall och en glasbildare.
 6. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 7. akrylplast

  akrylplast, polymetylmetakrylat, samlingsnamn för styva, transparenta och amorfa termoplaster som framställs genom polymerisation av metylmetakrylat.
 8. glasövergång

  glasövergång, omvändbar förändring i en amorf polymer, eller i amorfa områden hos en delkristallin polymer, från glasartat till gummiartat tillstånd, dvs. hårdheten och styvheten minskar kraftigt.
 9. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 10. bandgjutning

  bandgjutning, framställning av metallband genom gjutning mellan valsar, antingen som färdig produkt eller som halvfabrikat.