1. Per B Sundberg

  Sundberg, Per Bertil, född 1964, konstnär och formgivare.
 2. snabbstelning

  snabbstelning, stelning av metallsmältor under hög svalnings- och stelningshastighet.
 3. mjukningstemperatur

  mjukningstemperatur, för glas den temperatur där glaset börjar övergå från fast till segt flytande tillstånd.
 4. sulfonplast

  sulfonplast, PSU, amorf termoplast baserad på polysulfon.
 5. polyfenylenoxid

  polyfenylenoxid, polymer; oftast avses den kommersiellt viktiga, substituerade polymeren poly(2,6-dimetyl-1,4-fenylenoxid).
 6. polymetylmetakrylat

  polymetylmetakrylat, polymer av metylmetakrylat med huvudsaklig användning som termoplast.
 7. fenolplast

  fenolplast, fenoplast, amorf, mörk härdplast som framställs genom härdning (tvärbindning) av fenolharts.
 8. EXAFS

  EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure, spektroskopisk teknik där provet belyses med intensiv röntgenstrålning (från synkrotron eller röntgenrör) vars våglängd gradvis minskas och vars absorption mäts.
 9. textilfiber

  textilfiber, fiber som utgör grundelement för textilier.
 10. LAXS

  LAXS, Large Angle X-ray Scattering, experimentell metod som ger direkt information om den molekylära strukturen i vätskor och amorfa fasta ämnen.