1. hartser

  hartser, benämning på vissa högmolekylära, naturliga eller konstgjorda organiska ämnen av mycket skiftande sammansättning, främst bestående av hartssyror.
 2. kiselcell

  kiselcell, fotocell av halvledartyp där grundmaterialet är högrenat kisel.
 3. kristall

  kristall är ett fast ämne där atomerna är ordnade i ett regelbundet, geometriskt mönster.
 4. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 5. polypropen

  polypropen, polymer som framställs genom koordinationspolymerisation av propen med Ziegler–Natta-katalysator.
 6. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 7. William Francis Giauque

  Giauque, William Francis, 1895–1982, amerikansk kemist, professor vid University of California i Berkeley 1927–62.
 8. polystyren

  polystyren, polymer som framställs genom radikalpolymerisation av monomeren styren.
 9. enzymtvättmedel

  enzymtvättmedel, tvättmedel där tvätteffekten förbättrats genom tillsättning av enzymer så att blod och andra svårbehandlade fläckar kan lösas upp.
 10. textilfärgning

  textilfärgning, behandling som syftar till att ge textila material och produkter önskad färgnyans på ett så hållbart sätt att den bibehålls under produktens livslängd.